Levering med biogassbil fra BEWI Insulation

Varene levert til rett sted - til rett tid

Vi leverer rett vare til rett tid

Trygg levering til byggeplass og forhandler

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at våre kunder får levert sine varer der de ønsker det når de ønsker det. For å oppnå dette har vi inngått transportavtaler med regionale transportselskaper i Norge, og tilbyr på denne måten optimale transporttjenester levert av kunnskapsrike sjåfører.

house

Levering til byggeplass

ac_unit

Levering til forhandler

wb_iridescent

Biogass-bil med nullutslipp på Østlandet

Vi foretrekker lastebil og tilhenger da disse kjøretøyene gir god fremkommelighet, også til trangere byggeplasser. Kvalitetsmålinger avdekker en meget høy leveringspresisjon, uansett om vi leverer til et hyttebyggefelt eller til et tidsløfte for kraning til tak.

Vår logistikk har gode driftsrutiner og dette gir spesielt høy fleksibilitet og leveringspålitelighet, som nettopp våre kunder nyter godt av.

Du finner oppdaterte fraktpriser i nyeste prisliste.