Taklösningar

Effektiv isolering för lutande och platta taklösningar, 100% återvinningsbar
Lutande och platta taklösningar för klimatet

Hållbara taklösningar som isolerar mot värme och kyla, samt minskar problem med fukt och mögel. Enkla att hantera, snabba att lägga, tål att gå på och kan kombineras med nästan alla tätskikt

eco

Mindre klimatavtryck

EPS väger lite vilket kan minska utsläpp vid transporter, dessutom är EPS 100% återvinningsbart

cloud

Lägre uppvärmingskostnader

De förstklassiga isoleringsegenskaperna bidrar till lägre energikonsumtion för uppvärmning

wifi_protected_setup

Sänk byggkostnaderna

Enkelt att hantera och snabbt att lägga, vilket gör byggprocessen mer kostnadseffektiv

loop

Slut cirkeln

Hela BEWI jobbar tillsammans för att återvinna, återanvända och leda vägen till en cirkulär ekonomi.

Bo bättre med rätt isolering

Våra taklösningar minskar minskar temperatursvängningar och kondens, vilket förebygger fukt, mögel, damm och annat som påverkar boendemiljön. Rätt takisolering ökar boytan och sänker uppvärmningskostnaderna. Dessutom kan du minska isoleringen på bjälklaget och ta bort tilluften vid takfoten. Cellplast på tak tål att gå på i byggskedet utan att bli söndertrampad och klarar en regnskur under bygget utan att funktionen försämras.

Lösningar för lutande tak

Vill du isolera lutande tak snabbt, effektivt och kostnadseffektivt? Då har du kommit till rätt ställe. Vi har ett brett utbud av isoleringsskivor för alla typer av byggnader, krav och budgetar. De är enkla att använda och kan kombinerad med nästan alla takbeläggningar. Och du kan glömma problem med köldbryggor, vilket sänker uppvärmningskostnaderna.

Vi kan platta tak

Vi har ett brett sortiment av lösningar som utformade speciellt för platta tak. De har testats noga i olika klimat och förhållanden, så att du kan lita på att de behåller sina goda isoleringsegenskaper i många, många år. Vi har bland annat platta isoleringsskivor, lutningsisoleringsplattor och platta takisoleringskort, som klarar den europeiska brandklassificeringen B-s1.

Dags att sluta cirkeln

På BEWI har vi bestämt oss för att leda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Därför jobbar hela BEWI tillsammans för att samla in EPS, återvinna och förvandlar den till råmaterial för produktion av ny EPS. Det är ett slutet kretslopp, som vi gärna skapar tillsammans med dig.

BEWI kan tak

Vi har produkterna du behöver, när du behöver dem