Proviant

Ferske og holdbare råvarer øker kvaliteten på maten og mannskapets livskvalitet. I samarbeid med stuerten setter vi opp en god bestillingsliste som passer mannskapet, med levering i havnene langs kysten.

Uten mat og drikke duger helten ikke. Dette gjelder i aller høyeste grad også heltene våre på sjøen.

Ferske og holdbare råvarer øker kvaliteten på maten og mannskapets livskvalitet. I samarbeid med stuerten setter vi opp en god bestillingsliste som passer mannskapet, med levering i havnene langs kysten.

Varesortimentet til båtene er stort – alt som trengs av dagligvarer, frukt og grønt, storhusholdning, skaffetøy, oljeklær, kniver og slipestål, samt såper, papir og dispensere.

Rask og god service er en nødvendighet for deg som kunde, og i avtalen med Nordic by BEWI har du ett kontaktpunkt både for bestilling av mat og emballasje. Vi har lang erfaring fra skipshandel og er tilgjengelige for båtene når vi trengs, enten det er hverdag eller helg, og bestillingene blir fraktfritt levert til havnene i Måløy, Ålesund, Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.

All mat og drikke tilbys uten moms, og varene kommer ferske fra Norges største grossister som ASKO, BAMA og Tine, samt flere lokale produsenter.

BYSSEVARER

  • Oljebekledning
  • Flammesikre madrasser, dyner og puter samt sengetøy
  • Kniver, slipestål og bryner
  • Kjøkkenmaskiner og utstyr
  • Skaffetøy
  • Såper, tørkepapir og dispensere

SLAPPVARER

Slappkista er et maritimt uttrykk som kommer fra det engelske Slop-chest.

På et skip var dette stuertens beholdning av varer som ikke inngikk i mannskapets rettmessige kost og losji, slik som tobakk, toalettartikler, søtsaker og lignende. Noen båter hadde også alkohol, men dette ble bestemt av rederen og skipperen. Varer som ble handlet i åpen sjø var toll- og avgiftsfrie. De ble utlevert mot kvittering i en avregningsbok og trukket av hyren, eller bare betalt direkte til stuerten.

I dag bruker vi fortsatt uttrykket «slapp» for tollfrie varer som tobakk, snus, brus, vann og energidrikker. Tillatelse til tollfrie varer blir gitt av Tollvesenet til fartøy som er utenfor tollområdet (12 nmil) i minst 14 dager sammenhengende. Da sender stuert eller styrmann bestilling og oppbevarer disse varene etter tollregler om bord.

KONTAKT BEWI

Kontakt oss for mer informasjon

Lisbeth Refvikavatar

Lisbeth Refvik

Salgssjef, proviant

Produkter

Søk i produkter