Takskiva

Cellplast har många fördelar som takisolering.

Bortsett från de överlägsna isolerande egenskaperna är cellplast mycket enkelt att hantera. Det går snabbt att lägga, det tål att gå på och det kan kombineras med nästan alla tätskikt. Glöm de vanliga problemen med köldbryggor! BEWi cellplast läggs heltäckande på vilket underlag som helst.

Inga fukt eller mögelproblem

Med BEWIs taklösningar är du skyddad mot problem med fukt eller mögel. Entreprenören som använder vår produkt kan känna sig trygg när slutbesiktningen kommer.

Hållbart och ekonomiskt

Cellplast på tak tål att gå på i byggskedet utan att bli söndertrampad. Cellplast på tak tål en regnskur under byggskedet utan att funktionen försämras. Cellplast på tak är en ekonomisk lösning som ger sänkta byggkostnader.

Välisolerat och ekonomiskt

Ska man spara någonstans, så är det absolut inte på taket. Merkostnaden för en rejäl isolering är obetydlig och de pengarna får man tillbaka i form av lägre energikostnad. Med dagens energipriser blir avskrivningstiden kort.

 

  • Med rätt isolering på taket minskar dina problem med fukt och mögel.
  • Med rätt isolering på taket sänker du dina uppvärmningskostnader.
  • Med rätt isolering på taket ökar ditt bostadsutrymme.
  • Med rätt isolering på taket kan du minska isoleringen på bjälklaget.
  • Med rätt isolering på taket kan du ta bort tilluften vid takfoten.
  • Med rätt isolering på taket kan du använda vilken takbeklädnad du vill.

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWI EPS S60 BEWI EPS S80
TryckhållfasthetEN 826kPa6080
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)EN 1606kPa1824
λD deklarerat värdeEN 13164W/mK0,0410,038
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,5-4,00,5-4,0
Kapillaritet  KappilärbrytandeKappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient 10-6 m/m0C7070
Max. Temp. 0℃8080
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1 FF
Relativt vattenångmotståndEN 10456u faktor  
Tolerans Längd och breddEN 822mm+- 0,6%+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass)EN 823mm+- 2+- 2
Tolerans Planhet824mm/m7-1415
Tolerans RätvinkelhetEN 825mm/m+ 5+ 5