Takskiva Grey

EPS Grey har ca. 20% bättre isolervärde än traditionell vit.

Det bättre isolervärdet uppnås genom en annan typ av råvara med tillsats av grafit.

EPS GREY har många fördelar som takisolering. Bortsett från de överlägsna isolerande egenskaperna är cellplast mycket enkelt att hantera. Det går snabbt att lägga, det tål att gå på och det kan kombineras med nästan alla tätskikt. Glöm de vanliga problemen med köldbryggor! BEWi cellplast läggs heltäckande på vilket underlag som helst.

Inga fukt eller mögelproblem

Med BEWIs taklösningar är du skyddad mot problem med fukt eller mögel. Entreprenören som använder vår produkt kan känna sig trygg när slutbesiktningen kommer.

Hållbart och ekonomiskt

Cellplast på tak tål att gå på i byggskedet utan att bli söndertrampad. Cellplast på tak tål en regnskur under byggskedet utan att funktionen försämras. Cellplast på tak är en ekonomisk lösning som ger sänkta byggkostnader.

Välisolerat och ekonomiskt

Ska man spara någonstans, så är det absolut inte på taket. Merkostnaden för en rejäl isolering är obetydlig och de pengarna får man tillbaka i form av lägre energikostnad. Med dagens energipriser blir avskrivningstiden kort.

  • Med rätt isolering på taket minskar dina problem med fukt och mögel.
  • Med rätt isolering på taket sänker du dina uppvärmningskostnader.
  • Med rätt isolering på taket ökar ditt bostadsutrymme.
  • Med rätt isolering på taket kan du minska isoleringen på bjälklaget.
  • Med rätt isolering på taket kan du ta bort tilluften vid takfoten.
  • Med rätt isolering på taket kan du använda vilken takbeklädnad du vill.

Products

Specifikationer Standard Enhet BEWI EPS GREY S80
TryckhållfasthetEN 826kPa80
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)EN 1606kPa24
λD deklarerat värdeEN 13164W/mK0,031
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,5-4,0
Kapillaritet  Kappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient 10-6 m/m0C70
Max. Temp. 0℃80
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1 F
Relativt vattenångmotståndEN 10456u faktor 
Tolerans Längd och breddEN 822mm+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass)EN 823mm+- 2
Tolerans PlanhetFlatness EN 824mm/m15
Tolerans RätvinkelhetEN 825mm/m+ 5
Standardformat mm2400 x 1200