Grundskivor XPS

BEWI XPS Grundskivor används där det ställs extra höga krav på tryckhållfasthet.

Idealiskt för t ex järnvägar och banvallar

Tillverkas i densiteter från XPS 300 till XPS 500. XPS:ens egenskaper gör det idealiskt att använda vid te.x. järnvägar och banvallar, flygplatser, industrigolv, parkeringsplatser, idrottsanläggningar etc. där kravet på tryckhållfastheten är hög.

  • Isolering av gårdar och gator
  • Isolering av vägar och ramper
  • Isolering av parkeringsplatser
  • Isolering av vattenledningar och avlopp
  • Isolering av järnvägar och bangårdar

Filer — Produktsida mall

1 2 3 4 5
1471013
2581114
3691215