Honeycomb

Vårt hovedprodukt er honeycomb-paneler. Vi lager panelene av papir, kraftliner, og testliner, som omslutter en kjerne med en cellestruktur. Derfor kalles det honeycomb.

100 % resirkulerbart og biologisk nedbrytbart.

Kjernen og overflatepapiret limes sammen med et vannbasert, biologisk nedbrytbart lim, slik at det ferdige produktet er 100 prosent resirkulerbart og biologisk nedbrytbart.

Cellestrukturen, og måten honeycomb-panelene er konstruert på, gjør emballasjepanelene lette og solide. Den strukturelle styrken avhenger av to faktorer: tykkelsen på lineren, og hvor kompakt kjernen (cellestrukturen) er.

Vi kan produsere panelene med forskjellig kvalitet på lineren, dog vanligvis mellom 135 og 750 gram per m2. På samme vis kommer kjernen med forskjellige hulrom, vanligvis mellom 10 og 20 mm.
Høyden på Honeycomb-panelene varierer mellom 10 og 110 mm. Våre emballasjedesignere har lang erfaring i å velge materialer, slik at produktet får nøyaktig de egenskapene våre kunder krever.

Honeycomb-panelene skjæres og tilpasses etter behov og kravspesifikasjoner.