Grundskiva EPS

BEWis grundskivor används till Isolering av platta på mark, fundament och grundbalkar.

Till husgrunden

Att välja BEWI cellplast till husgrunden ger många fördelar. Det är inte bara enkelt att bygga med utan också ett material som ger en välisolerad grund utan problem med fukt och mögel.

Rätt grund handlar om platta på mark, med en rejäl cellplastisolering under.

  • Platta på mark
  • Fundament
  • Grundbalkar

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWI EPS S80 BEWI EPS S100 BEWI EPS S200
Tryckhållfasthet EN 826 kPa 80 100 200
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last) EN 1606 kPa 24 30 60
λD deklarerat värde EN 13164 W/mK 0,038 0,037 0,034
Vattenabsorption, nedsänkt EN 12087 Vol% 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0
Kapillaritet --Kapillärbrytande Kapillärbrytande Kapillärbrytande
Längdutvidgningskoefficient -10-6 m/m0C 70 7070
Max. Temp. -0℃ 808080
Brandegenskaper (klass) EN 13501-1 -FFF
Tolerans Längd och bredd EN 822 mm +- 0,6% +- 0,6% +- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass) EN 823 -+- 2 +- 2 +- 2
Tolerans Planhet EN 824 mm/m 15 15 15
Tolerans Rätvinkelhet EN 825 mm/m + 5 + 5 + 5
Dimensioner -mm2400 x 1200 2400 x 1200 1200 x 600 2400 x 1200