Gram Fuktspärr | Standard PE

Åldersresistent polyetenfilm avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.
BENEFITS

recycling

Circular

water_damage

Protects your house

Against damp, mold and fungus
checkbox

Easy to use

Quick and easy to install
home

Made to last

Protects walls, roofs and floors for 50-60 years