Golvskiva

Cellplast är ett överlägset material för isolering av golv. Detta gäller särskilt undergolv, som lättast utsätts för fukt.

En annan viktig fördel är att cellplasten läggs direkt på underlaget. Du slipper köldbryggor och obehag. Den som tilläggsisolerat ett golv underifrån med gamla metoder vet vad vi talar om. BEWi cellplast kan med fördel också användas under övergolvet. Det ger ett torrt och varmt golv som är behagligt att gå på. Genom att cellplastisolera undersidan av bjälklag i torpargrunder minskar du risken för fukt- och mögelproblem i blindbotten.

  • Minskad risk för fukt- och mögelproblem
  • Inga köldgryggor

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWI EPS S200
Tryckhållfasthet EN 826 kPa 200
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last) EN 1606 kPa 60
λD deklarerat värde EN 13164 W/mK 0,034
Vattenabsorption, nedsänkt EN 12087 Vol% 0,5-4,0
Kapillaritet --Kappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient -10-6 m/m0C 70
Max. Temp. -0℃ 80
Brandegenskaper (klass) EN 13501-1 -F
Relativt vattenångmotstånd EN 10456 u faktor -
Tolerans Längd och bredd EN 822 mm +- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass) EN 823 mm +- 2
Tolerans Planhet EN 824 mm/m 15
Tolerans Rätvinkelhet EN 825 mm/m + 5