Cellplast är ett överlägset material för isolering av golv. Detta gäller särskilt undergolv, som lättast utsätts för fukt. En annan viktig fördel är att cellplasten läggs direkt på underlaget.

Du slipper köldbryggor och obehag. Den som tilläggsisolerat ett golv underifrån med gamla metoder vet vad vi talar om. BEWi cellplast kan med fördel också användas under övergolvet. Det ger ett torrt och varmt golv som är behagligt att gå på. Genom att cellplastisolera undersidan av bjälklag i torpargrunder minskar du risken för fukt- och mögelproblem i blindbotten.

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD BEWi EPS S200
Tryckhållfasthet
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)
λD deklarerat värde
Vattenabsorption, nedsänkt
Kapillaritet
Längdutvidgningskoefficient
Max. Temp.
Brandegenskaper (klass)
Relativt vattenångmotstånd
Tolerans Längd och bredd
Tolerans Tjocklek (klass)
Tolerans Planhet
Tolerans Rätvinkelhet