Dräneringsskiva EPS Grey

Dräneringsskivan gör att fukten inifrån huset kan komma ut, samtidigt som fukten utifrån stoppas. Grundmuren blir torr och varm vilket ger ett bättre inomhusklimat.

I dagens bostäder utnyttjas källaren på ett annat sätt än förr. Ofta används den som en boyta och då ställs högre krav på värmeisolering och komfort. Källarväggarna kan man isolera antingen ut- eller invändigt. Utvändig isolering ger den torraste väggen och är därför den bästa lösningen. Men det är viktigt att isolermaterialet är dränerande och diffusionsöppet så att vatten och fukt kan transporteras bort obehindrat. Materialet medger att man kan höja temperaturen i källaren utan bekymmer för den ökande fuktbelastningen på ytterväggen.

Dräneringsskiva S80 med fiberduk

Dräneringsskivan gör att fukten inifrån huset kan komma ut, samtidigt som fukten utifrån stoppas. Grundmuren blir torr och varm vilket ger ett bättre inomhusklimat. Skivan har en specialfals som förenklar monteringen, dessutom minimerar den risken för köldbryggor och kallras. Den pålimmade fiberduken förhindrar återfyllnadsmaterialet från att täppa igen dräneringsspåren och garanterar dräneringsskivans funktion.

 

  • Diffusionsöppen
  • Minskade energikostnader
  • Ökad komfort

Nedladdningar — Dräneringsskiva EPS Grey

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWi Dräneringsskiva GREY m. duk
TryckhållfasthetEN 826 kPa80
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last) EN 1606 kPa24
λD deklarerat värde EN 13164 W/mK 0,031
Vattenabsorption, nedsänkt EN 12087 Vol% 0,5-4,0
KapillaritetKappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient 10-6 m/m0C 70
Max. Temp. 0℃ 80
Brandegenskaper (klass) EN 13501-1 F
Relativt vattenångmotstånd EN 10456 u faktor
Tolerans Längd och bredd EN 822 mm+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass) EN 823 mm+- 2
Tolerans Planhet EN 824 mm/m 15
Tolerans Rätvinkelhet EN 825 mm/m +5
Standardformatmm2700 x 850