Vägblock och Lättfyllnad

Cellplast reducerar sättningar och används med fördel som lättfyllnad i vägar.

Vägblock

Cellplast reducerar sättningar och används med fördel som lättfyllnad i vägar. Motorvägar eller små enskilda vägar kan alla få bättre stabilitet med hjälp av cellplast. BEWI erbjuder block i olika hållfasthetsklasser som alla uppfyller Vägverkets krav. Blocken är lätta att lägga – ett normalblock väger endast 30–40 kg.

Lättfyllnad

Lättfyllnad är en tjockare grundskiva som används för att höja marknivån på mark där fordonstrafik inte förekommer i någon större utsträckning, t.ex. infart, garageuppfart och uteplatser. Ytor som måste snöröjas utsätts för betydligt mer tjäle än snötäckt mark. Asfalt spricker och plattbelagda ytor blir ojämna och knöliga. Tjälskador kan göra garageportar svåröppnade. Problemen motverkas effektivt genom att isolera marken med cellplast.

  • Reducerar sättningar
  • Förbättrad stabilitet
  • Lätta att hantera och lägga