TF-element

BEWI TF-element används för att kunna bära upp högre laster som vid t.ex. tegelfasad.

Elementet är kontursågat vilket ger en solid stomme. Monteras direkt på en komprimerad bädd av grus eller makadam, utan glesform eller sättbruk.

  • Ger en kraftig yttre sockel
  • Lämplig för skalmurar i ex.tegel

Produkter

Typbeteckning Artikelnummer Höjd Bredd Längd
TF-Element S200L42TFR4006001200
TF-Element S200 hörnH42TFR400600600