Siroc® IsoMax

Till lågenergihus

Siroc® IsoMax används till grunder med platta på mark vid högre energikrav.

Siroc® IsoMax är det kantelement som har utvecklats för att möta de strängare energikraven enligt Boverkets byggregler.

IsoMax är speciellt utformat för att bryta köldbryggan och förbättra isoleringen av din byggnad, vilket resulterar i ökad komfort och minskade driftkostnader. . Siroc® IsoMax har även en färdigbehandlad utsida som finns i två alternativ: fibercementskiva eller fiberarmerad betong. Denna konstruktion är inte bara lätt i vikt, vilket förenklar hanteringen och arbetet, utan den är också underhållsfri och frostbeständig. Med Siroc IsoMax får du en pålitlig och effektiv lösning för att uppfylla de högsta energistandarderna samtidigt som du minskar dina kostnader och din påverkan på miljön.

En av de fördelar som Siroc® IsoMax erbjuder är dess enkla installation. Det monteras direkt på en komprimerad bädd av grus eller makadam, utan behov av glesform eller sättbruk. Elementet är utrustat med extra tryckhållfast cellplast i balkbotten i forma av Jackofoam XPS®.

Fördelar

checkbox

Enkel montering

Färdigbehandlad utsida
speed

Kort byggtid

Komplett byggsystem
home

2 olika ytskickt

Ger dig valmöjlighet
recycling

Hållbart

Välisolerad och hållfast grund