Membrantape

Selvheftende bitumen tape. Beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament.

Alternativ membranløsning ved lave temperaturer.