Isolasjonsplater XPS

BEWI produserer XPS i trykkstyrker fra XPS 300 - XPS 500 med tykkelser mellom 10 - 120 mm.

XPS 300

done for fundamenter, baseboards, base bjelkesystemer
done vegger, tak
done tun, trafikk og parkeringsområder

XPS 400

done for fundamenter, baseboards, base bjelkesystemer
done for grunnarbeid, trafikk
done hageområder som er designet for å tåle tunge belastninger

XPS 500

done for spesielt krevende forhold
done når en tung belastning er konstant eller den faktiske belastningen noen ganger er høy
done trafikkveier og fundamenter for jernbane eller jernbanevoller

Applications

 • Isolasjon av fundament
 • Inndeling av baseboards
 • Isolasjon av kjellervegger
 • Isolasjon av gulv direkte på bakken
 • Isolasjon av ventilerte underlag
 • Isolasjon av vegger
 • Isolasjon av skillevegger
 • Isolasjon av omvendte rødder
 • Frost Isolasjon av bynginger
 • Isolasjon av tun og gater
 • Isolasjon av veier og ramper
 • Isolasjon av perkeringsplasser
 • Isolering av vannrør og av avløp
 • Isolering av jernbane og jernbanevoller
 • Varmeelement

Nedlastinger — Isolasjonsplater XPS