Garageelement

L-element för byggnation av t.ex. garage där en förhöjd sockel önskas.

Särskilt lämpligt i byggnader där det förekommer en högre fuktbelastning vid golvet, t.ex. garage, industrilokaler eller lantbruk. Den förhöjda sockeln gjuts i samma moment som resterande plattan.

OBS! Beställningsvara.