Fiberduk

Väv används för att hindra finkornigt material att tränga in och försämra de dränerande egenskaperna. Väven har bruksklass II enligt VV:s klassificering, UV-beständig, 130 gram/m2.

Produkt

Beteckning Artikelnummer Innehåll/frp
Fiberduk 155 g /m2 25 x 2,5 m VÄVKONS62,5 m2