Facade

Krav og anbefalinger:

EPS er et brandbart isoleringsmateriale. Det betyder at materialet skal bruges med omtanke. EPS kan dog indgå i de fleste bygningskonstruktioner uden at sætte brandsikkerheden over styr.

Funktionskravene, der fremgår af Bygningsreglementet, giver os relativ stor frihed til at designe vores bygninger. Som en hjælp til at imødekomme funktionskravene, har Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet udgivet vejledningen ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012”. Heraf fremgår nogle anbefalinger til hvorledes EPS på forsvarlig vis kan bruges som ekstern facadeisolering.

Vælger man at følge vejledningerne i Eksempelsamlingen på traditionelle bygninger, arbejder man som hovedregel indenfor hvad man kan forvente værende lovligt. Og yderligere dokumentation bør ikke være nødvendigt.

BEWI P80F som facadeisolering:

BEWI P80F er designet til at indgå i byggeriet som ekstern facadeisolering fx som underlag for puds. Produktet har skærpede tolerancer og er lagret for at minimere krymp. Produktet har selvslukkende egenskaber hvilket styrker materialet i forhold til de øvrige EPS produkter i sortimentet.

 

 

Når man bruger EPS som ekstern facadeisolering bør det iht. Eksempelsamlingen være en del af et system, som er testet iht. SP fire 105. Det er samtidig gældende, at EPS isoleringen skal være helt inddækket på alle flader. Ved bygninger med flere boligenheder, skal der laves brandstop ved alle boligadskillende bygningsdele fx ud for lejlighedsskel.

Alternativt tillader Eksempelsamlingen også anvendelse af EPS som ekstern facadeisolering, såfremt denne inddækkes med EI 30 konstruktion eller med en beklædning i
klasse K1 10 B-s1,d0.

Tildannelse af facadeisoleringen kan foregå med de fleste typer af håndværktøj. Efterhånden er glødetrådsskærer blevet mere udbredt. Styrolit anbefaler at anvende glødetrådsskærere, idet disse giver mindst affald samt laver et renere snit i produktet.

Oplagring bør ikke forekomme i større mængder. Overdækning anbefales, dog ikke med klar plast/folie. Hold antændelseskilder på god afstand.

Produkter

Produkt Længde i mm Bredde i mm Tykkelse i mm
BEWI P80F 1200 600 50, 80, 100, 150, 200
Andre tykkelser kan produceres på ordre

Produktspecifikation

Egenskaber Standard Enhed BEWI P80F
Lambda værdi EN 12667 W/mK 0,031
Karakteris. kortidsstyrke EN 826 kN/m² 24
Regn.mæs. langtidsstyrke EN 1606 kN/m² 80
Trækstyrke EN 1607 kN/m² 80
Vandabsorption EN 12087 Vol % <5,0
Temp. anvend. område -°C -150 - +80
Tolerance længde og bredde EN 822 mm/m 2
Tolerance tykkelse EN 823 mm/m 2
Tolerance planhed EN 825 mm/m 4
Tolerance retvinkelhed EN 824 mm/m 2
Længdeudv. koefficient EN 822 mm/m°C 0,07
Brandegenskaber EN 13501-1 -F

Opbevaring

EPS kan tage skade ved sol- og varmepåvirkning, og bør derfor afdækkes/beskyttes fra sol og varme, indtil der støbes. Evt. reklamation vil blive afvist, hvis foranstaltningen ikke overholdes.