EPS Isolering

BEWI Styrolit EPS isolering kan med sin høje trykstyrker indgå i de fleste terrændæk. De gode kapillarbrydende egenskaber gør også at produkterne helt eller delvist kan erstatte det kapillarbrydende lag.

Krav og anbefalinger

I henhold til Bygningsreglementet skal konstruktioner, herunder terrændæk, udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion. Terrændæk skal etableres på bæredygtig undergrund og skal dimensioneres således at de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger kan modstås. Terrændæk skal sikres mod opstigende grundfugt.

/

Terrændæk

Et terrændæk består af et kapillarbrydende lag, varmeisolering samt lastfordelende plade. Det kapillarbrydende lag skal hindre grundfugt i at blive suget op i konstruktionen. Det kapillarbrydende lag skal være minimum 150 mm. Som det beskrives i flere SBi anvisninger, kan Styrolit isolering af EPS helt eller delvist udgøre det kapillarbrydende lag

For at sikre bæredygtig undergrund anbefaler BEWI Styrolit at man tilknytter en geoteknikker til alle projekter ligesom vi anbefaler at alle terrændæk vurderes af en ingeniør således at man sikrer at de rigtige produkter vælges.

BEWI Styrolit anbefaler brug isoleringsprodukter leveret af producenter der er medlem af Varme Isolerings Foreningen VIF.

Opbygning af terrændæk

Der findes to typer af terrændæk. Enten støbes en lastfordelende plade af beton eller også anvendes lette plader af fx spånplade, tyndspartel, strøgulve mv.

Generelt:

BEWI Styrolit EPS isolering kan med sin høje trykstyrker indgå i de fleste terrændæk. De gode kapillarbrydende egenskaber gør også at produkterne helt eller delvist kan erstatte det kapillarbrydende lag.

Der er to primære typer af terrændæk, det støbte og det lette. Forarbejdet er næsten det samme, dog sættes der højere krav til afretningstolerancen ved den lette løsning. Afretningstolerancen for et støbt terrændæk anbefales at overholde ±5 mm over 3 m, hvor det er påkrævet at overholde ±2 mm over 2 m ved det lette terrændæk.

Underlaget for terrændæk kan være sand eller grus der komprimeres til bæredygtigt niveau. Bæredygtigt niveau betyder at det kan klare de belastninger det vil blive udsat for. Det er også muligt at anvende et kapillarbrydende løsfyldsmateriale, der kan komprimeres. Dog er dette ikke tilrådeligt under de lette terrændæk. Der er ingen krav til tykkelsen af et sand/gruslag og ofte vil tykkelsen være bestemt af afrømningsniveauet.

Styrolit pladerne udlægges direkte på det afrettede sand/gruslag. Når den samlede isoleringstykkelse overstiger 300 mm udlægges Styrolit pladerne i to lag i forbandt med forskudte samlinger.

Det støbte terrændæk:

Oven på BEWI Styrolit pladerne placeres armering til betonpladen. Inden støbning udføres Radonsikring. Evt. gulvvarme slanger kan bindes på armeringen. Dampspærre bruges oven på betonpladen ved brug af fugtfølsomme gulvbeklædninger som fx trægulve. Se mere herom i SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”.

Lette terrændæk:

Terrændæk pladegulv
Terrændæk Strøgulv

Indeholder alle terrændæk hvor der ikke støbes en lastfordelende plade af beton. Da de tynde lastfordelingsplader ikke fordeler lasterne på samme niveau som en tyk betonplade anbefaler BEWI Styrolit at anvende minimum Styrolit G250 under fx en 22 mm gulvspånplade. Det kan dog være nødvendigt at udføre forstærkning langs kanterne. For gulve med strø opbygning skal anvendes Styrolit G250 under strøerne. Husk at der mellem strøerne skal anvendes Styrolit G150. For store isoleringstykkelser, over 300, kontaktes teknisk afdeling ved BEWI Styrolit. Radon-/dampspærre udlægges på oversiden af Styrolit pladerne og skal dække hele arealet. Ved strøgulve udlægges den under strøerne. Husk at Radon-/dampspærre skal afsluttes tæt mod vægge og installationer.Under alle terrændæk anbefales at installere et suglag med RadoVent.

Skillevægge direkte på betonpladen

Med dagens energifokus, er det blevet mere og mere almindeligt at fundere skillevægge direkte på betonpladen. Løsningen sikrer en ubrudt isolering og derved ingen kuldebro. Dog skal det bemærkes at ikke alle skillevægge er egnede til denne løsning.

Vi har i samarbejde med Teknologisk Institut og EPS sektionen under Plastindustrien fået udarbejdet nogle beregningsanvisninger samt et simpelt beregningsprogram. I beregningsprogrammet er det muligt at medregne RadoVent produktets indflydelse på konstruktionen.

Både bærende og ikke bærende skillevægge kan udføres med denne konstruktion. Ved svært belastede skillevægge kan der laves en tilsvarende løsning. Her udstøbes en betonbjælke i det øvre isoleringslag. Der kan evt. placeres en hårdere isolering lokalt under væggen for at øge belastningsmulighederne.

Ikke bærende skillevæg
Bærende skillevæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevaring

EPS kan tage skade ved sol- og varmepåvirkning, og bør derfor afdækkes/beskyttes fra sol og varme, indtil der støbes. Evt. reklamation vil blive afvist, hvis foranstaltningen ikke overholdes.

Produkter

Produkt Længde i mm Bredde i mm Tykkelse i mm4
BewI Styrolit G601200600, 1200150, 200, 220
BewI Styrolit G801200600, 120050, 75, 100, 150, 160, 200, 275
BewI Styrolit G1501200120050, 75, 100, 125, 150, 200, 250
BewI Styrolit G2501200120050, 75, 100, 125, 150, 200, 250
Andre tykkelser kan leveres mod leveringstid

Produktspecifikation

Egenskaber Standard Enhed G 60 G 80 G 150 G250
Lambda værdiEN 13163W/mK 0,0410,038 0,035 0,033
Karakteris. kortidsstyrke EN 826kN/m2 6080 150 250
Regn.mæs. langtidsstyrke EN 1606kN/m2 1824 4575
Regn.mæs. langtids E-modul -kN/m2 9001200 2250 3750
Vibrationsfasthed -Ubegrænset ----
VandabsorptionEN 12087Vol % <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Temp. anvend. område -°C -150 - +80 -150 - +80 -150 - +80 -150 - +80
Længdeudv. koefficient EN 822mm/m°C 0,07 0,07 0,07 0,07
Brandegenskaber EN 13501-1-F FFF