Isolerskiva EPS Grey

Med 20% bättre isolervärde än vit EPS

Isolera tak, väggar, grund mm med tunnare skivor och få samma prestanda som med traditionell isolering.

EPS Grey har en tillsats av grafit, som ger den gråa färgen samtidigt som isoleringsförmågan förbättras – den är ca 20% bättre än traditionell vit EPS.

EPS Grey har slutna celler som kapslar in luft. Den inkapslade luften leder inte värme, vilket bromsar värmeöverföring. Det ger varmare inomhustemperatur och bättre energieffektivitet. EPS Grey har hög fukttålighet och skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel.

Fördelar

trending_up

Prestanda

20% bättre isolervärde än vit EPS
ac_unit

Välisolerat

Skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel
line_weight

Lätt och starkt

Låg vikt med hög bärförmåga
recycling

Hållbart

EPS är 100% återvinningsbart

Isolera grund med EPS Grey

Att välja våra EPS Grey isoleringsskiva till husgrunden gör att du öka isoleringsvärdet med 20% jämfört med traditionell vit EPS. Det innebär att du minskar problem med fukt, mögel och sänker dina värmekostnader. Isoleringsskivorna enkla att jobba med och väger inte så mycket.

 

Uppe på tak

Våra isoleringsskivor väger lite och går snabbt att lägga ut. De tål att gå på och kan kombineras med nästan alla tätskikt.

Rätt takisolering ökar boytan och du kan glömma problem med köldbryggor. Dessutom kan du minska isoleringen på bjälklaget och ta bort tilluften vid takfoten. Med rätt isolering kan du använda vilken takklädnad du vill.

BEWI EPS Grey läggs heltäckande på vilket underlag som helst och skyddar mot problem med fukt eller mögel.

BEWI EPS Grey på tak tål att gå på i byggskedet utan att bli söndertrampad. EPS:en klarar också en regnskur under bygget utan att funktionen försämras.

Isolera fasaden

Med våra isoleringsskivor EPS Grey får du vindskydd och värmeisolering i samma skiva på regelväggar. De är också utmärkta som skalmursisolering vid både nybyggnad och ombyggnad. Skivorna är lämpliga som underlag för puts. Här används med fördel en skiva med not och spont. Skivorna monteras på väggen med fastsättningspluggar.

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWI EPS GREY S80
TryckhållfasthetEN 826kPa80
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)EN 1606kPa24
λD deklarerat värdeEN 13164W/mK0,031
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,5-4,0
Kapillaritet--Kappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient-10-6 m/m0C70
Max. Temp.-0℃80
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1-F
Relativt vattenångmotståndEN 10456u faktor-
Tolerans Längd och breddEN 822mm+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass)EN 823mm+- 2
Tolerans PlanhetEN 824mm/m15
Tolerans RätvinkelhetEN 825mm/m+5
Standardformat-mm1200 x 600, 2400 x 1200