Dräneringsskiva EPS

EPS-skiva med eller utan fiberduk för dränering, fukt- och värmeisolering av källaryttervägg

För varma, sköna källare

Källare används ofta som boyta, vilket ställer krav på värmeisolering och komfort. Utvändig isolering ger den torraste väggen och är därför den bästa lösningen. Men det är viktigt att vatten och fukt kan transporteras bort obehindrat. Därför är vår EPS-skiva dränerande och diffusionsöppen, så att väggen hålls torr.

Dräneringsskiva är tillverkad av EPS, som har goda isoleringsegenskaper och skyddar mot värme, kyla och fukt, vilket bidrar till minskade uppvärmingskostnader. EPS är 98% luft och väger således lite.

Dräneringsskiva S80 med fiberduk

Släpper igenom fukt inifrån huset och stoppar fukt utifrån. Grundmuren blir torr och varm, vilket ger bättre inomhusklimat. Skivan har specialfals som förenklar monteringen och minimerar risken för köldbryggor och kallras. Den pålimmade fiberduken hindrar att återfyllnadsmaterial täpper till dräneringsspåren.

Dräneringsskiva S80/S200

Spårad EPS-skiva som bör förses med fiberduk för att förhindra att återfyllnadsmaterial täpper till dräneringsspåren. S200 är avsedd för djup över 2,5 meter, vid mindre djup kan S80 användas.

100% återvinningsbart

EPS är 100% återvinningsbart och vi på BEWI samlar in, komprimerar och extruderar förbrukad EPS, som återanvänds som råmaterial för ny EPS. Det är ett slutet kretslopp som sparar naturresurser, minskar avfallshantering, sänker CO2-utsläpp och vattenförbrukning.

FÖRDELAR

ac_unit

Isolerar

Mot värme, kyla och fukt
recycling

Hållbart

Tillverkade av 100% återvinningsbar EPS
format_color_reset

Dränerande och diffusionsöppen

Vatten och fukt transporteras bort och håller väggen torr
credit_score

Lägre uppvärmingskostnader

Bidrar till lägre energikonsumtion

Produkter

Specifikationer Standard Enhet Drän. skiva vit m. duk Drän. skiva S80 Drän. skiva S200
TryckhållfasthetEN 826kPa8080200
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)EN 1606kPa242460
λ D deklarerat värdeEN 13164W/mK0,0380,0380,034
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,5-4,00,5-4,00,5-4,0
Kapillaritet     
Längdutvidgningskoefficient 10-6 m/m0C707070
Max. Temp. 808080
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1 FFF
Relativt vattenångmotståndEN 10456u faktor   
Tolerans Längd och breddEN 822mm+- 0,6%+- 0,6%+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass)EN 823mm+- 2+- 2+- 2
Tolerans PlanhetEN 824mm/m151515
Tolerans RätvinkelhetEN 825mm/m+ 5+ 5+ 5