Dräneringsskiva EPS Grey

Släpper ut fukt inifrån, stoppar fukt utifrån

Håller grundmuren torr och varm för bättre inomhusklimat

I dagens bostäder används källaren ofta som boyta, vilket ställer krav på värmeisolering och komfort. Källarväggarna kan isoleras antingen ut- eller invändigt. Utvändig isolering ger den torraste väggen och är därför den bästa lösningen. Men det är viktigt att isolermaterialet är dränerande och diffusionsöppet så att vatten och fukt kan transporteras bort obehindrat. Materialet medger att man kan höja temperaturen i källaren utan bekymmer för den ökande fuktbelastningen på ytterväggen.

Dräneringsskiva EPS Grey gör att fukt inifrån huset kan komma ut, samtidigt som fukt utifrån stoppas. Grundmuren blir torr och varm vilket ger ett bättre inomhusklimat. Skivan har specialfals som förenklar monteringen, dessutom minimerar den risken för köldbryggor och kallras. Den pålimmade fiberduken förhindrar återfyllnadsmaterialet från att täppa igen dräneringsspåren och garanterar dräneringsskivans funktion.

20% bättre isoleringsförmåga

EPS Grey har en tillsats av grafit, som ger den gråa färgen samtidigt som isoleringsförmågan blir ca 20% bättre än traditionell vit EPS. EPS Grey har slutna celler som kapslar in luft. Den inkapslade luften leder inte värme, vilket bromsar värmeöverföring. Det ger varmare inomhustemperatur och bättre energieffektivitet. EPS Grey har hög fukttålighet och skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel.

100% återvinningsbart

EPS är 100% återvinningsbart och vi på BEWI samlar in, komprimerar och extruderar förbrukad EPS, som återanvänds som råmaterial för ny EPS. Det är ett slutet kretslopp som sparar naturresurser, minskar avfallshantering, sänker CO2-utsläpp och vattenförbrukning.

Fördelar

trending_up

Prestanda

20% bättre isolervärde än vit EPS
grain

Diffusionsöppen

Släpper ut fukt inifrån, stoppar fukt utifrån
thermostat

Varmt inne

Skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel
recycling

Hållbart

EPS är 100% återvinningsbart

Nedladdningar — Dräneringsskiva EPS Grey

Produkter

SPECIFIKATIONER STANDARD ENHET BEWi Dräneringsskiva GREY m. duk
TryckhållfasthetEN 826 kPa80
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last) EN 1606 kPa24
λD deklarerat värde EN 13164 W/mK 0,031
Vattenabsorption, nedsänkt EN 12087 Vol% 0,5-4,0
KapillaritetKappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient 10-6 m/m0C 70
Max. Temp. 0℃ 80
Brandegenskaper (klass) EN 13501-1 F
Relativt vattenångmotstånd EN 10456 u faktor
Tolerans Längd och bredd EN 822 mm+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass) EN 823 mm+- 2
Tolerans Planhet EN 824 mm/m 15
Tolerans Rätvinkelhet EN 825 mm/m +5
Standardformatmm2700 x 850