Montering thermodrän

Thermodrän®

En formstabil, solid, diffusionsöppen och patenterad skiva för utvändig dränering och isolering av källare.

Thermodrän® är formgjuten och produceras i formstabil Jackopor®.

Dränera rätt runt huset

Skivan har små horisontella och vertikala hål som ger en optimal dränering av fukt och vatten. Upp till 20% av alla rapporterade byggskador är relaterade till fukt i källare. Orsaken kan vara flera, till exempel dålig dränering vilket leder till att vatten från marken tas upp av källarväggen. Det kan också bero på att det är fel isolerat, detta gör att den varma inomhusluften möter den kalla källarväggen och kondenserar.

Fukthandboken rekommenderar att värmeisoleringen placeras på utsidan av den bärande väggen. På det sättet utgör isoleringen en del av fuktskyddet samtidigt som väggen blir varm. Om isoleringen som används dessutom är diffusionsöppen kommer väggen kunna torka ut mot terrängen. Thermodrän® är optimal för detta ändamålet. Utvändig isolering ger en jämn temperatur i väggen. Vinsten blir en torr och varm källare, ett sunt inneklimat och en bättre bokomfort.

 

DRÄNERA OCH ISOLERA ENKELT OCH SÄKERT

Skivan har en stark försegling mellan EPS-kulorna och är mycket robust och smular inte. Thermodrän® monteras med hjälp av styrningsplugg. Skivan kan monteras åt båda håll (upp/ned), kapade delar kan användas och justering i höjd kan göras i översta skiftet. Mindre kapning och spill ger positiva effekter för ekonomin och miljön. Thermodrän® har unika diffusionsegenskaper, optimal dräneringskapacitet och utmärkt isolerförmåga.

 Varför använda Thermodrän® vid dränering?
  • Skivan är robust och tål hård hantering.
  • Isolering och dränering i en och samma skiva.
  • Thermodrän är en systemprodukt. Alla tillbehör finns för en enkel och trygg montering.
  • Thermodrän® är lätt att kapa. Skivan kan kapas från alla sidor och i alla riktningar. Resterna kan användas, bra för både dig och för miljön.
  • Thermodrän® kan staplas högt. Upp till 10 meter vid återfyllnad med lättfyllnadsmassor.
Fördelar

foundation

Formstabil (smular ej vid hantering)

Ingen källarlukt, Sunt inneklimat
speed

Dränerande

Möjligt att motfylla direkt utan singel
ac_unit

Värmeisolerande

Torr och varm källare, låg uppvärmningskostnad
recycling

Hållbart

EPS är 100% återvinningsbart