BEWI kjøper Trondhjems Eskefabrikk

12-04-2022

BEWI har inngått en avtale med eierne av Trondhjems Eskefabrikk AS om å kjøpe alle aksjene i selskapet. Eskefabrikken leverer esker i kartong til en rekke kunder innenfor næringsmiddelindustrien og passer godt inn i BEWIs strategi om å levere bærekraftige emballasjeløsninger.

– Dette oppkjøpet styrker vår satsning på fiberbasert emballasje, i tråd med strategien vår om å tilby våre kunder bærekraftige- og komplementære emballasjeløsninger, sier Stein Inge Liasjø, leder for den norske delen av BEWI-konsernet.

På bildet ser vi dagens eiere av Eskefabrikken, brødrene Lars og Tore Brekke Olsen. Lars (til venstre) er nåværende styreleder og Tore er nåværende administrerende direktør. Tore fortsetter som fabrikksjef ved Trondhjems Eskefabrikk.

– Med BEWI som eiere får vi en solid plattform for videre vekst, og en god løsning både for kunder og ansatte ved Eskefabrikken. For oss var det viktig å ha en industriell eier for Eskefabrikken og det er samtidig veldig positivt at vi opprettholder det trønderske eierskapet. I tillegg vil vi selvsagt at bedriftens posisjon som en smidig og fleksibel emballasjeleverandør blir opprettholdt, sier brødrene Brekke Olsen.

BEWI er et børsnotert norsk selskap som har sitt utspring fra Frøya i Trøndelag. Selskapet er en ledende leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger.

Oppkjøpet av Trondhjems Eskefabrikk AS er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene og forventes ferdigstilt i andre kvartal 2022 (se også børsmelding fra BEWI av 28. februar).

I Norge leverer BEWI en rekke løsninger for emballasje til matvarer/næringsmidler. Trondhjems Eskefabrikk er laget av kartong som kommer fra trefiber og som er 100 prosent resirkulerbare. I tillegg benytter Eskefabrikken en betydelig andel av resirkulerte trefibre i sine esker.

Kontakt:

Stein Inge Liasjø, daglig leder BEWI Norge, tel: +47 464 02 353

Om BEWI ASA

BEWI er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Selskapets forpliktelse til bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttprodukter til gjenvinning.

BEWI ASA er notert på Oslo Børs under ticker BEWI.