Thermomur® giver stærke ydervægge og stor designfrihed

Thermomur® til opbygning af vægge er stærke, solide og isolerende byggeklodser, der er nemme og arbejdsmiljørigtige at bygge med. Materialets lange levetid, kombineret med den færdige vægs styrke, giver en holdbar og fremtidssikret bygning med stor fleksibilitet og designfrihed.

Med Thermomur® får du stor designfrihed

I dag skal der bygges mere, hurtigere og tættere og denne udvikling ser kun ud til at fortsætte. Derfor er der behov for at udvikle lette systemer, der kan løfte den komplekse byggeopgave.

De senere år er der sket en udvikling inden for EPS, også kendt som flamingo, og forskellige byggesystemer gør det nu muligt at udføre hele klimaskærmen i EPS. Dvs. fundament, terrændæk, ydervægge og tag.

Blandt disse er Thermomur®, som er tosidet isoleret byggeklodser i EPS med genbrugsplastbindere i midten. I klodsernes midte lægges armering efter behov, væggene afstives og fyldes efterfølgende med beton. Alligevel er klodsernes vægt holdt nede på maks. 4 kilo, og da der kun skal 3 blokke til at dække 1 kvadratmeter væg, betyder det mindre belastning for de udførende.

Desuden bidrager den både ud- og indvendigt isolerede kerne til større designfrihed med bærende styrke og stabilitet, – noget, der i dag efterspørges:

– Måden, vi bygger på, ændrer sig over tid. I dag har indretningen ændret sig fra tidligere, hvor man byggede mange små rum til nu stort set at have alt i ét stort. Ofte er designfriheden dog begrænset af de mange bærende vægge, der tidligere blev opført, fortæller R&D Manager, Martin Bendix fra BEWI Insulation Danmark A/S, og tilføjer:

– Med Thermomur® får man ydervægge så stærke, at de indvendige vægge oftest ikke behøver at være bærende. De kan i stedet opføres i gips og dermed fjernes igen, hvis ønsket til en anden rumdeling opstår. Fleksibiliteten gør desuden boligen mere eftertragtet for potentielle købere, hvis den en dag skal sælges, tilføjer han.

Et helt familiehus på få uger

Thermomur® er nemt at arbejde med og sparer tid i såvel opførelse som vedligeholdelse. Husets ydervægge kan typisk stables, afstives og støbes på en uge, og hele klimaskærmen kan færdiggøres på tre uger. Da materialerne ikke er organiske og fugtfølsomme, kan systemet opføres i al slags vejr og i minusgrader hele vinteren. Der kræves ingen specialværktøjer, og klodserne kan nemt tilpasses med simpelt skæreværktøj som glødetråd og varmekniv eller håndsav.

Desuden er leveringstiden på elementerne kun få uger i modsætning til andre byggeelementer af andre materialer. Denne fordel betyder, at bygherre har frihed til at ændre bygningens design meget sent i processen.

– Vi taler her om byggematerialer med meget lang levetid. Bygger du med Thermomur®, skal du kun bygge én gang. Og de mest klimavenlige kvadratmeter er som bekendt dem, der ikke bliver bygget, siger Martin Bendix.

Salget eksploderer i USA og i Norden

Han fortæller videre, at det fleksible byggesystem, der også er lydisolerende, giver et sundt og trygt hus at bo i. I USA er salget af byggesystemet eksploderet, bl.a. pga. dets styrke og modstandskraft mod naturkatastrofer og terror.

Også i Norden er systemet populært. Nordmændene har bygget med det i snart 40 år, og i Sverige ses ligeledes utallige eksempler på, at man benytter klodserne til opbygning af kældervægge, hvorpå et træhus opføres.

På Færøerne står det også sin prøve i det konstant kolde og fugtige klima.

I Danmark hersker stadig en stærk byggetradition med opmurede vægge, men flere fagfolk får øjnene op for, at det hårde murerarbejde kan erstattes af Thermomurs lette og isolerende byggeklodser.

Thermomur® er designet til at dække alle byggebehov

Thermomur® findes i flere serier. Thermomur® 350, 350 Super, 350HD og 450 kan benyttes til bærende og stabiliserende vægge over og under terræn i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etageboliger, kontorbygninger, forsamlingslokaler, butikker, undervisningslokaler, hoteller og til industri- og lagerbygninger.

Thermomur® 200, 250 og 250X kan benyttes i andre bygninger, f.eks. garager og til indervægge i boliger. Thermomur® 250X har indstøbte plastbindere med skruefast plade og er ideel til garagevægge med tilbagefyldning, som bærende vægge og skillevægge mellem boligenheder. Thermomur® 200 er den mindste i Thermomur®-serien og er velegnet til indervægge, skillevægge/støttevægge, garager og skure, hvor isoleringskravet ikke er så stort.

Systemet er bl.a. brandtestet efter SP Fire 105 og K1 10 / B,s1-d0 (tidligere klasse 1 beklædning) samt testet for sin evne til luftlydsisolering.