Den bästa lösningen

I samarbete med Doca Pesca, ett statligt företag under jordbruksministeriet i Portugal har vi startat ett projekt vars ändamål är att samla in EPS-fisklådor från majoriteten av Portugals alla fiskehamnar.

Insamling av EPS i portugisiska fiskehamnar.

 

Den lilla staden Sesimbra på sydkusten är en av de första hamnarna som går med i detta samarbete.

På grund av dess speciella läge vid Setúbalbukten, nära Sado-flodens mynning och dess naturliga hamn, är det en viktig fiskestad. Fiskindustrin generar mycket EPS-avfall – tidigare var detta ett stort problem, eftersom det inte fanns någon lämplig plats att kassera de använda EPS-boxarna.

Kvarhållningsburar

Vi använder olika typer av lösningar beroende på kvantiteten vardera hamn genererar. I Sesimbra har vi installerat kvarhållningsburar där fiskelådorna kan deponeras, vilket möjliggör enklare uppsamling och samtidigt förhindra att avfall hamnar i havet.

-”Den här typen av bur är en av de bästa lösningarna för att lösa problemet med att samla fisklådor i hamnarna – för att undvika att de istället går ut i havet eller i soptunnan. Jag tror att vi har hittat den bästa möjliga lösningen här” säger Pedro M. Luis, VD för BEWI Circular i Portugal

Once the waste is collected, we transport the used EPS-boxes to our recycling facility and convert it into new raw material that can be reused for different applications several times.

We are establishing collection points from north to south so the collaboration with Doca Pesca and the fishing ports can expand quickly.

Need guidance?

Tell us what you need, and we’ll tailor a solution for your business. Contact us today for more information