Ny emballasje hjelper fiskeflåten over i det grønne skiftet

I over tre år har BEWI jobbet med utvikling og testing av HG-emballasje som skal være hundre prosent resirkulerbar. Dette er en sekk for sjøfrossen hodekappet og sløyd fisk (HG; headed and gutted).
Hundre prosent resirkulerbar

Fremtiden ligger i et godt samarbeid med våre kunder

– Det ser ut til at den nye sekken tar vare på kvaliteten på fisken like godt som den klassiske HG-sekken. Den nye sekken er også lettere og mye mer plassbesparende, og ikke minst kan den leveres tilbake til resirkulering etter bruk, sier Bjørn Giske som er daglig leder for Nye Giske Havfiske og frysetråleren «Atlantic Viking».

I over tre år har BEWI jobbet med utvikling og testing av HG-emballasje som skal være hundre prosent resirkulerbar. Rett over nyttår startet rederiet Nye Giske Havfiske testing av den resirkulerbare HG-sekken Nordic Eco Bag om bord i «Atlantic Viking».

Tar vare på kvaliteten

BEWI har drevet med emballasje for sjømat i over 50 år, og har blant annet levert den klassiske sekken Nordic Bag, som er en plast- og papir-sekk for sjøfrossen hodekappet og sløyd fisk (HG) til havfiskeflåten i mer enn 20 år. Nå er de i mål med utviklingen av en HG-sekk som er hundre prosent resirkulerbar.

«Atlantic Viking» leverer sin første last pakket med den nye miljøvennlige emballasjen i Ålesund den 2. februar. De har vært i Barentshavet og fisket 750 tonn hvitfisk, og nå skal fisken videre til auksjon i Norge og derfra ut i verden.

– Det er alltid spennende når en skal prøve noe nytt, spesielt når emballasjen skal ta vare på store verdier som håndteres og fraktes i flere omganger fra sjø til land. Nordic Eco Bag ligger forholdsvis godt i fryserommet, den er lett å jobbe med, og sekken er sterk og holdbar, sier Bjørn Giske i Nye Giske Havfiske.

Internasjonale krav

Tatjana Longva, salgssjef i BEWI for sjøfrossen-markedet i Europa og USA, forteller at det er økende krav fra sluttkunder i de fleste europeiske land at emballasje skal være laget av bærekraftige materialer.

– Jeg er glad for at både vi og rederiet så langt konstaterer at dette fungerer uten å gå på bekostning av matsikkerhet, matsvinn og kvalitet, sier Longva.

Hun forteller at det med EUs taksonomi er innført insentiver for bruk av resirkulerte materialer, og at markedet for resirkulerte råvarer er under rask utvikling.

– Det vi gjør i samarbeid med fiskerinæringen er helt i tråd med EU og Norge sin satsing på sirkulær økonomi, og de skjerpede kravene til materialgjenvinning og resirkulering av brukt emballasje.

Skaper merverdi av avfall

– Som emballasjeleverandør føler vi på ansvar for å hjelpe fiskebåter til å gjennomføre det grønne skiftet. Vi vil bidra til å redusere klimaavtrykket, og kan vi skape merverdi av avfall blir vi også motivert av det.

– Nordic Eco Bag representerer omfattende og lønnsomme endringer på flere vis. Ved bruk av Nordic Eco Bag er det ingen kostnad for retur til gjenvinningsanlegg, og siden den kan resirkuleres har den en rask miljøgevinst både for næringen og naturen, forklarer Longva.

Nordic Eco Bag består av et attraktivt materiale, nemlig monoplast eller homogen plast. Dette er selve forutsetningen for at emballasjen er 100 prosent resirkulerbar, og det eksisterer et marked for dette i hele verden. Per dags dato er markedsverdien på returnert materiale 1.000 kroner per tonn.

– Fremtiden ligger i et godt samarbeid med våre kunder. I felleskap utvikler vi nye og gode løsninger, som passer inn i den sirkulære tankegangen, avslutter Tatjana Longva i BEWI.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt:

Tatjana Longvaavatar

Tatjana Longva

Sales Manager BEWI seafrozen Europa & USA