Möt vår nya hållbarhetsdirektör

BEWi visar allvar med miljöarbetet och hälsar sin första hållbarhetsdirekör Camilla Louise Bjerkli välkommen

Vi sätter ny branschstandard med egen hållbarhetsdirektör

– Vi är otroligt stolta över att fått med Camilla med i laget, säger Eskil Wahl, försäljningsdirektör, BEWi.

BEWi har alltid fokuserat på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Därför var det naturligt att anställa en person som kan jobba med det till hundra procent.

Camilla Louise Bjerkli matchar BEWi perfekt. Hon har en masters i industriell ekologi och har doktorerat i plasthantering med fokus på insamling och materialåtervinning.

Efter 15 år på andra sidan bordet ska hon nu får fart på BEWi:s hållbarhetsarbete.

Vi träffar en engagerad och skicklig hållbarhetsdirektör.

BEWi:s medarbetare har ett brinnande engagemang för hållbarhet samt en önskan och vilja att verksamheten ska bli 100 procent cirkulär.

– Målet är att vara där om fem år och det tror jag att vi klarar, säger Camilla Louise Bjerkli.

– Vi är redan på god väg, genom mycket bra jobb och investeringar i produktdesign, insamling och materialåtervinning, fortsätter hon.

BEWi:s mål är att vara ledande inom cirkulär ekonomi och att vara transparent när det gäller sitt klimatavtryck. Camilla Louise Bjerkli kommer att se till att utvecklingen fortsätter och förbättras ytterligare. Hon kommer också ansvara för att miljöarbetet dokumenteras och kommuniceras både internt och externt.

Framtidens lösningar

Vi har arbetat med cirkulär ekonomi i flera år och lagt ett stadig grund för kommande initiativ, bland annat genom att organisera arbetet och skapa en företagskultur med inriktning på klimat och hållbarhet.

– Framtiden finns i ett tätt samarbete för att utveckla gröna lösningar tillsammans med våra kunder, understryker Camilla.

Plast har fått mycket negativ uppmärksamhet eftersom det slängs så mycket. Därför jobbar vi för att plast inte ska hamna i naturen, utan cirkuleras och återanvänds i nya produkter.

Plast är en fantastisk resurs med många goda egenskaper. Det gör den till en hållbar produkt, precis som andra material. Därför vill vi sprida mer kunskap om plast.

Alla BEWi:s produkter ska vara och är hållbara. Fisklådorna bidrar t ex till att minska matsvinn och lättare transporter, som bidrar till sänkta CO2-utsläpp. Initiativet Use-ReUse ser till att råmaterial återvinns istället för att förbrännas.

Hållbarhet handlar om att se varje produkts livscykel och användningsområde ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller bland annat design, användning och återvinning.

Framtiden ligger i ett gott samarbete mellan producenter och kunder. Tillsammans går det att utveckla nya lösningar som passar in i det cirkulära tänkandet. Omtanken om planeten genomsyrar hela BEWi. Här drar alla i samma riktning.

Need guidance?

Tell us what you need, and we’ll tailor a solution for your business. Contact us today for more information