Hållbart byggande tillsammans med Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag, med ett mål om att vara klimatneutrala 2045.

På BEWI leder vi förändringen mot en cirkulär ekonomi. Och tillsammans med Skanska sluter vi cirkeln.

Skanska använder begreppet grönt byggande för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande, som sträcker sig längre än dagens standarder och lagkrav. Till Skanskas arbetsplats Villa Brogården i Alingsås levererade BEWI GreenLine, en kategori produkter gjorda på 100 % återvunnen EPS.

”Vi valde BEWI på grund av deras 100% återvunna EPS. Och de hämtar också allt EPS-avfall och återvinner det till ny EPS”, säger Lars Stigberg, Skanska

BEWI arbetar med slutna system tillsammans med sina kunder. Det innebär att BEWI samlar in EPS-avfall från t ex byggarbetsplatser och återvinner det för at göra ny EPS, som vi använder till produkterna i GreenLine. De gör vi av 100 % återvunnen EPS, en process som vi utvecklat för ett minskat klimatavtryck, samtidigt som kvaliteten motsvarar produkter gjorda av ny EPS.

Är du också intresserad av att minska ditt klimatavtryck? Tveka inte att höra av dig - tillsammans sluter vi cirklen. 

Jonas Olofsson

Försäljning

Jonas Olofsson

Försäljning

+46 70 510 04 59
jonas.olofsson@bewi.com

Richard Törner

Business Manager

Richard Törner

Business Manager

+46 72 701 22 53
richard.torner@bewi.com