Fabriksudvidelsen af Cellpack i Thorsø er afsluttet

Byggeriet og udvidelsen af Cellpack fabrikken i Thorsø er tæt på at være afsluttet, og den nye produktionsmaskine er færdiginstalleret og klar til diverse indkøringstest. Med udvidelsen af Cellpack kan vi styrke vores rolle som en solution provider med fokus på bæredygtige emballageløsninger.

Vores nye bygning i Thorsø står nu færdig

Vi er glade for at kunne annoncere afslutningen på udvidelsen af vores Cellpack fabrik i Thorsø, der producerer papirbaseret emballage. Bygningen står færdig, og maskinen er færdiginstalleret og klar til tests. Med de nye fabrikshaller følger en topmoderne produktionslinje, designet og leveret af en dansk leverandør i tæt samarbejde med et projektteam fra BEWI/Thorsø. Denne avancerede produktionslinje vil tredoble fabrikkens produktionskapacitet.

Udvidelsen omfatter, udover den nye produktionslinje, også forbedrede vejforhold til råstofindlevering med beplantning af træer, en udvidet parkeringsplads med ladestandere, samt en mindre udvendig landskabsforbedring med nyanlagt græs, ral, fliser og striber med vilde blomster.

Det har været en spændende proces fra start til slut. Undervejs har vi stødt på udfordringer, men takket være et super samarbejde med alle involverede parter, er vi meget stolte af det opnåede, og vi ser frem til at tage den nye udvidelse i brug,” fortæller Operation Manager i Cellpack, Bent Kjeldsen.

Projektets fremgang

Projektet startede for 2,5 år siden og havde til formål at udvide fabrikken, men også at installere en lamineringsmaskine til et behov, der endnu ikke kunne dækkes af markedet. Talrige muligheder blev undersøgt for at finde frem til den helt rigtige maskine. Både CE-godkendelse, sikkerhed og funktionalitet skulle imødekommes, hvorfor vi i sidste ende valgte at få bygget maskinen fra bunden her i Danmark. Dette kunne ikke gøres uden de dedikerede og erfarne medarbejdere fra produktionsafdelingen i Thorsø.

“Det har været et usædvanligt projekt med forskellige udfordringer undervejs. Selve opstarten lignede ellers en simpel bygningsudvidelse, som vi hurtigt måtte prioritere, da det jo krævede tid til kommunikation med kommunen om lokalplaner, dispensationer, tilladelser osv., samt udarbejdelse af udbudsmateriale og den efterfølgende gennemførelse. Tidsplanen har dog holdt hele vejen igennem, trods en udfordrende vinter”, fortæller projektleder Keld Madsen.

I midten af februar blev der kørt succesfulde tests på den specialdesignede maskine og senere blev alle haller fuldt lukkede med tag, vinduer, porte og sikret med elektricitet.

BEWI som solution provider

Udvidelsen af Cellpack fabrikken er en investering i fremtiden. Vi er overbeviste om, at den vil give os mulighed for at skabe gode resultater.
”Vi udvider vores faciliteter i Thorsø for at imødekomme efterspørgslen fra vores kunder. Det er i tråd med vores strategi om at være en solution provider med fokus på bæredygtige emballageløsninger samt at tilbyde løsninger, der når hele vejen rundt om kundens behov,” fortæller Managing Director, Anette Christensen.

Selve produktionen er planlagt til at blive påbegyndt i Q3 i år.