BEWI med ny storfabrikk på Senja

Morten Bondestad leder produksjonen i den nye fabrikken på hele 3.500 kvadratmeter til BEWI på Senja. Se videoen
Ny moderne fabrikk

BEWI med ny storfabrikk på Senja

/

Morten in Charge

Morten Bondestad (34) leder produksjonen i den nye fabrikken på hele 3.500 kvadratmeter til BEWI på Senja.

– Her har jeg muligheten til å være med og skape noe fra grunnen. Å få lov å være med og starte opp en fabrikk er utrolig spennende, forteller driftsleder Morten Bondestad.

BEWI sin nye fabrikk bygges vegg i vegg med SalMars 20.000 kvadratmeters slakteri InnovaNor på Klubben på Senja. Poenget med denne samlokaliseringen er at BEWI skal produsere EPS-kasser til slakteriet.

Kasser og lokk sendes gjennom veggen til nabobygget, så det ferdige produktet er ute av bygget først når det er emballasje for slaktet laks.

-Det er både effektivt, økonomisk og miljøvennlig. Siden EPS-kasser er 98 prosent luft sparer man veldig mye transport.

Startet i februar

Februar 2021 ble han ansatt som driftsleder hos BEWI sin avdeling på Senja. Fram til fabrikken åpner i august er jobben å passe på at alt blir som planlagt.

-Alt inventar, maskiner, utstyr, produksjonslinjer bygg er satt og låst for lenge siden, så jeg skal følge opp at det blir sånn som det er tenkt.

Alt av maskiner og styringssystemer skal være montert, testet og klar til produksjonsstart 1.august. Når produksjonslinja er på plass vil den nye fabrikken ha en solid produksjonskapasitet. Hele kasseproduksjonen er helautomatisert og alt av maskiner og ventiler styres av trykkluft.

Tre ansatte er allerede på plass, og i løpet av høsten vil flere bli ansatt, slik at det kan kjøres to skift når slakteriet er kommet i gang for fullt.

-Vi skal bruke det første halve året på å lære oss fabrikken, og ikke minst bli kjent med SalMar.

-Det er SalMar som er hovedkunden vår og grunnen til at fabrikken bygges. De har absolutt førsteprioritet.

De er helt nye, vi er helt nye. Dette er første full-integrerte fabrikken i nord, så det blir nye måter med ordrebestillinger og leveranser. Totalt sett blir det mange nye måter å gjøre ting, og alt må tunes inn, forteller driftsleder Morten Bondestad.

BEWI EPS-kasser

Råstoffet henter vi fra Finland med bil fra vår egen fabrikk. Dette blir behandlet maskinelt her på vårt anlegg og formpresset til de tradisjonelle EPS-kassene som mange kjenner til. Når det tilsettes damp til råstoffet blåser det seg opp til de tradisjonelle EPS kulene.

-Prinsippene i dampanlegg er enkle, men det er mye å følge med på, for vi er helt avhengige av rett kvalitet på vannet med tanke på urenheter, ph-verdi, rett temperatur og fritt for oksygen.

Dampen produseres ved at flytende naturgass brennes i en fyrkjele, slik at vann koker og blir til damp. Noe av det viktigste i prosessen er at dampen kommer fra vann fri for urenheter.

– Vi har eget vannbehandlingsanlegg som tar seg av kontinuerlig måling og tilsetter kjemikalier og renser.

Det kan ikke være urenheter når det lages damp med høy temperatur og trykk, som sendes gjennom et system med ventiler. Det er flere tusen liter damp i timen, og hvis det er fullt av partikler så blir det som en sandstorm, som sliter sund rør og ventiler.

BEWI avd Senja

BEWI avd Senja skal i utgangspunktet produsere EPS-kasser kun til nabo Salmar InnovaNor, men skal etter hvert kunne levere til fiskeindustri og oppdrettsnæring på Senja. Nå er det først og fremst fokus på å få alt på plass, slik at den første produksjonen kan starte utpå sensommeren. Maskinene står klare og nå er det styringssystemene som skal monteres og tilpasses.

-Det blir en spennende tid fremover når nyfabrikken er oppe å går.

Bondestad er utdannet automasjonsingeniør og har fagbrev som motormann. Han har arbeidet som vedlikeholdsingeniør hos Finnfjord AS siden 2014. Interessen for mekanikk fikk han da han vokste opp på gård fem kilometer fra anlegget.

-Jeg er jo født og oppvokst på landsbygda med fjøs og garasje og det som hører med, så jeg er vel sterkt belastet fra den sida. Jeg har alltid nevlet med ting og tang og vært praktisk anlagt, avslutter Bondestad.

 

Kilde: Næring i Nord, 4 august 2021.
Bilde: Rune Ottarsen Video: Stein E. Simonsen

 

Trenger du veiledning?

Fortell oss hva du trenger, og vi skreddersyr en løsning for virksomheten din. Kontakt oss i dag for mer informasjon