BE sustainable

Tillsammans återvinner vi mer

BEWI har ett återvinningsmål på minst 60 000 ton EPS per år. Vi har bestämt oss för att bli det mest hållbara företaget i branschen, så att du kan överträffa dina klimatmål.

BEWI har satt kursen mot att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi. Genom vårt samarbete med Nacka Vatten & Avfall har vi gått från att förbränna EPS till att återanvända det i innovativa produkter. Detta överensstämmer med Nacka kommuns avfallssplan och harmonierar med nationella avfallsmål.

Effektiva sorteringsmetoder säkerställer att invånarna direkt påverkar miljön positivt. Hos BEWI förstärker vi detta genom att förbättra materialens livscykel. För vår del innebär det insamling, komprimering och omvandling av materialet till granulat som används i slutprodukter som isolering och förpackningar. EPS är ett fantastiskt material då det inte försämras av att återvinnas och alltså går att använda om och om igen.

Vi söker fler samarbeten för att sprida denna våg av hållbar återvinning över fler kommuner. Låt oss tillsammans bana vägen mot en hållbar framtid!

Vill du bli vår samarbetspartner?

Kontakta oss så berättar vi mer