Att bli cirkulära

Vi ska leda den förändringen i vår bransch Titta på videon
Samarbete och återvinning

Använt material är en värdefull råvara

”Vi måste vara modiga och driva branschen framåt och vi tror att återvinning är framtiden.”

Pedro Luis. Managing Director | BEWI Circular Portugal

En cirkulär ekonomi bygger på samarbete

Ett företag kan inte vara cirkulärt på egen hand. Vi är alla sammanbundna och möter liknande utmaningar i omställningen till en cirkulär ekonomi. Ett företags avfall är ett annats värdefulla råvara. Vi är tacksamma för våra långa kundrelationer som låtit oss komma långt med att etablera slutna cirkulära system över hela Europa.

Det har varit möjligt tack vare att våra kunder hjälpt oss att samla in förbrukat och överblivet material. Vi har också tagit ansvar för vad vi tillverkar och sett till att förbrukat material återvinns och blir till nya, hållbara produkter. Vår erfarenhet är att människor och företag vill anpassa sig och bli cirkulära. Och att öppenhet och dialog oftast leder till idéer och initiativ som ger tydlig effekt.

”Använd EPS är en väldigt värdefull tillgång. Den kan återvinnas om och om igen samtidigt som den behåller sina unika egenskaper.” Säger Pedro Luis, Managing Director på BEWI Circular i Portugal

 

Återvinning visar vägen

Vi kontrollerar hela processen från insamling till tillverkningen av nya produkter. Det är viktigt för att kunna garantera att kvaliteten hos produkter tillverkade av återvunnet material matchar den hos vanliga produkter. Det gör den, vilket innebär att systemet är redo att skalas upp. För att ta det steget behövs fler företag som vill samarbeta med oss för att samla in mer återvunnet material.

BEHÖVER DU VÄGLEDNING?

Berätta vad ni behöver så skräddarsyr vi en lösning för era behov. Kontakta oss idag för mer information