BEWi Group

About Us

Om oss

BEWiSynbra Group forvalter og kontrollerer hele kjeden fra råvare til ferdig produkt i bygningsisolasjon, emballasjeindustrien og teknisk emballasje. Vi investerer i ny teknologi og utvikling av innovative miljøsmarte produkter, noe som skaper verdi i alle ledd. I takt med at markedet vokser kommer BEWi Group til å vokse, både organiske og gjennom anskaffelser for å skape positive synergier rundt innkjøp, råvarehåndtering, kjennskap til markedet, kundefokus, effektiv produksjon og administrasjon.