EPS GREY

100% återvinningsbart och med 20% bättre isoleringsförmåga än vit EPS
Expanderad polystyren med grafit

EPS Grey har cirka 20% bättre isoleringsförmåga än vit EPS. Det gör det möjligt att isolera tak, golv, väggar mm med tunnare skivor och ändå få samma prestanda som med traditionell isolering

thermostat

Hög prestanda

Cirka 20% bättre isoleringsförmåga än vit EPS

home

Energieffektiv

Håller värme inne för bättre inomhusklimat och energieffektivitet

recycling

Hållbart

EPS är 100% återvinningsbart

speed

Effektivt

Gör att bygget flyter snabbare och smidigare

Bromsar värmen

EPS Grey har en tillsats av grafit, vilket ger den gråa färgen samtidigt som isoleringsförmågan förbättras.

EPS Grey har slutna celler som kapslar in luft inne i EPS:en. Den inkapslade luften leder inte värme, vilket bromsar värmeöverföring. Det ger varmare inomhustemperatur och bättre energieffektivitet.

EPS Grey är även effektivt mot köldbryggor.

Isolering som håller

De goda isoleringsegenskaperna, motståndskraften mot fukt och mögel samt den långa hållbarheten gör EPS Grey mycket populär som isoleringsmaterial för bygg- och anläggningsbranschen.

Den används ofta som isolering för platta tak, på betongväggar, i trästommar och som isoleringslager i väggelement med betong och trä. EPS Grey är även kostnadseffektivt vid extra isolering av golv.

EPS Grey är lätt att arbeta med och att skära till önskad storlek.

100% återvinningsbart

EPS Grey väger nästan ingenting, vilket minskar både distributionskostnader och bränsleförbrukning.

De förstklassiska isoleringsegenskaperna, som håller kyla ute och värme inne, har också visat sig bidra till att minska energiförbrukningen i fastigheter.

EPS är 100% återvinningsbart och vi på BEWI samlar in, komprimerar och extruderar förbrukad EPS, som återanvänds som råmaterial för ny EPS. Det är ett slutet kretslopp som sparar naturresurser, minskar avfallshantering, sänker CO2-utsläpp och vattenförbrukning.

Grått eller vitt?

Vad är skillnaden?

EPS Grey kostar lite mer än vit EPS. Vit EPS är dessutom lite lättare att jobba med. EPS Grey rekommenderas när isoleringsegenskaperna mot värme och köld är extra viktiga, eftersom du får samma eller ofta bättre isolering fast med tunnare skivor.

EPS Grey-produktion

Tillverkning av EPS Grey börjar med att små polystyrenkulor expanderas genom att de värms upp med ånga. Det gör att kulorna fylls med luft och expanderar upp till 20-50 gånger sin ursprungliga storlek. Efter expanderingen får kulorna svalna innan de gjuts i stora block eller skärs ut i önskad form och storlek med glödtråd. Under produktionen av EPS Grey fylls dessutom cellstrukturen delvis med ren grafit.

Kvalitetskontroll

BEWI:s kvalitetskontroll verifierar att polystyrenkulorna, grafiten och annat råmaterial, som används i EPS Grey-produktionen, håller högsta klass. Vi följer och dokumenterar varje steg i tillverkningsprocessen och har strikta procedurer som säkerställer att våra produkter lever upp till och överträffar våra kunders förväntningar.