Konvensjonell

Historien til BEWI startet i 1980 og går parallelt med konvensjonell industri langs hele norskekysten.

Vi vet at den norske fiskeriindustrien bare er i startgropen og vil bidra til at denne stolte og bærekraftige industrien skal bestå også i fremtiden.

Torsken har vært viktig for Norge i over 1000 år, og ble en av Norges første eksportvarer. Opp gjennom århundrene har den vært med på å utvikle en uunnværlig fiskeindustri langs kysten, noe som har vært avgjørende for norsk bosetning og eksistens. Først med tørrfisken fra Nord-Norge, som blir hengt på hjeller og tørket under perfekte og unike tørkeforhold. Deretter med klippfisken lenger sør, hovedsakelig Kristiansund og Ålesund.

Klippfisken startet med å bli tørket som saltfisk utendørs hos produsentene, men ble også en svært viktig ekstra inntektskilde for bøndene i nærliggende områder. Bøndene rodde til klippfiskprodusentene og hentet saltfisk for tørking til klippfisk på svabergene der de bodde. Det var en stor jobb å spre fisken om morgenen og samle den inn igjen i flere stasjoner om kvelden. For å beskytte fisken mot regn, ble det lagt et «klippfisktak» på toppen.

KONTAKT BEWI

Kontakt oss for mer informasjon

Reidar Gundersenavatar

Reidar Gundersen

Sales Director Conventional

Produkter

Søk i produkter

En spennende utvikling

Historien til BEWI startet i 1980 og går parallelt med konvensjonell industri langs hele norskekysten. Det hele startet da klippfiskprodusentene selv klippet opp og sydde sammen jute i løpende lengder som de brukte til emballasje rundt bunter av klippfisk. På 80-tallet ble det introdusert kartonger av massivpapp til klippfisken, med påfølgende pappkartonger og containere til saltfisk i massivpapp. I dag leverer Nordic by BEWI alt som fiskeindustrien har behov for innen emballasje og pakkemateriell.

Visste du at tørrfisk er Norges eldste eksportartikkel? I ca. 1000 år har det blitt eksportert tørrfisk fra Norge. Den er også den lengst vedvarende eksportartikkelen, samt den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme eksportvaren ved siden av inntektene til den norske handelsflåten fra gass, olje og seiling. Nesten helt siden starten i 1970 har Nordic by BEWI levert juteemballasje for tørrfisk og tørkede torskehoder.

Fra slutten av 80-tallet og frem til dags dato har det vært en naturlig utvikling med leveranser av bølgepapp og emballasje til ferskfisk, samt alt annet tilbehør som forbrukes i fiskeriindustrien, slik som for eksempel plasthetter, strekkfilm, pakkebånd osv.

Products

Konvensjonell