Kestävä kehitys

Tuemme ympäristön hyvinvointia

Konkreettisia tekoja luonnon eteen

Ympäristöarvot ovat vahvasti edustettuina arjessamme ja ne näkyvät useina konkreettisina tekoina. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita perusteellisesti ja määrätietoisesti: siksi me tuemme mm. useita materiaalien kierrätys- ja uusiokäyttömenetelmiä sekä projekteja.

Alla muutamia esimerkkejä päätöksistä ja teoista, joilla edistämme kestävää kehitystä.

  1. Luovuimme vuonna 2016 raskaan polttoöljyn käytöstä ja siirryimme kotimaisella hakkeella tuotettuun höyryyn.
  2. Liityimme vuonna 2020 muoviteollisuuden yhteiseen Operation Clean Sweep (OCS) -ohjelmaan, jolla ehkäistään mikromuovin pääsyä mereen ja muuhun ympäristöön.
  3. Olemme osa Motivan energiatuotannon toimenpideohjelmaa.
  4. Vuonna 2021 valmistunut 681 paneelin aurinkovoimalamme Sastamalassa tuottaa vuodessa 205 megawattituntia sähköä. Se kattaa noin 10 % vuotuisesta kokonaisenergiatarpeestamme. Ostamamme sähköenergia on sertifioitua uusiutuvaa energiaa.
Lue lisää BEWI-konsernin kansainvälisiltä sivuilta