Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

BEWi Group AB: n yhtiöjärjestys (publ) (556972-1128).

 

1. Yhtiö

Yhtiön yhtiö on BEWI Group AB (publ). Yhtiö on julkinen.

 

2. Hallitus

Yhtiön hallintoneuvoston kotipaikka on Solna.

 

3. Business objects

Yhtiö sitoutuu suoraan tai välillisesti räätälöityjen pakkausratkaisujen ja eristemateriaalien sekä yhteensopivien toimintojen tuottamiseen, markkinointiin ja myyntiin sekä suorittamaan konsernin sisäisiä palveluja, mieluiten hallinnossa ja taloudessa.

 

4. Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 500 000 kruunua ja enintään 2 000 000 kruunua.

 

5. Osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärä on vähintään 10 000 000 ja enintään 40 000 000.

Osakkeet voidaan antaa A- ja B-sarjoissa, ja jokainen osakeanti myönnetään vastaavan määrän koko osakepääomaan. A-sarjan osakkeilla on äänioikeus, ja B-sarjan osakkeilla on nolla palkkio (0,99) ääntä.

 

6. Hallitus / Board of directors

Hallitus koostuu vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä, joilla on vähintään yksi ja enintään seitsemän jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain yhtiökokouksessa tällä välin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

7. Suositukset liikkeeseen ja enemmän

Jos yhtiön osakepääomaa korotetaan käteisvaroina tai selvityslisenssinä, jokaisella osakesektorilla on etuoikeudet samantyyppisiin ja aiempiin osakkeisiin. Muilla osakeomistuksilla on toissijainen oikeus merkitä sellaisen liikkeeseenlaskun osuudet, joita etuoikeutta oikeuttavat osakkeenomistajat eivät ole merkinneet. Jos siirto tapahtuu, jakaminen tapahtuu aikaisempien omistusosuuksien ja tarvittaessa arpajaisten yhteydessä.

Kun kyseessä on bonusraha, kunkin osakeluokan uudet osakkeet on annettava suhteessa kunkin aiemmin voimassa olevan osakelajin osakkeiden määrään. Näin ollen vanhojen osakkeiden on annettava etusija uusille samankaltaisille osakkeille suhteessa niiden osuuteen osakepääomasta.

Mikäli yhtiön kautta käteistä ongelma tai offset ongelma optio- tai vaihtovelkakirjalainaa, osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä optioiden ikään kuin kysymys koski osakkeet, jotka voidaan merkitä perusteella optio-oikeuksien ja oikeuksien merkintään vaihtovelkakirjojen ikään kuin kysymys liittyy osakkeiden että vaihtovelkakirjojen voidaan vaihtaa Lähtekää kohti.

 

8. Kirjanpitäjät

Yhtiökokoukselle valitaan yhtiökokoukselle yhtiökokouksen sekä tilinpäätöksen sekä hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan tarkastaminen yhden tai kaksi tilintarkastajaa tilintarkastajan sijaisen kanssa tai ilman. Tilintarkastajan tehtävä on osakeyhtiölain (2005: 551) mukainen.

 

9. Haaste

Yhtiökokouskutsu julkaistaan postitse ja sisäisillä sanomalehdillä sekä Dagens Nyheterissä. Lisäksi ilmoitus on tehtävä kirjeitse tai sähköpostitse osakkeenomistajille.

Yhtiökokouskutsu ja ylimääräinen yhtiökokous, jossa yhtiöjärjestystä muutetaan, pidetään aikaisintaan kuuden viikon kuluttua ja viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on annettava aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään paikkakunnalla, jossa hallituksen sääntömääräinen kotipaikka tai Norrtäljen kunta.

 

10. Kokouksen puheenjohtaja

Hallituksen tai hallituksen nimittämän hallituksen puheenjohtaja avaa yhtiökokouksen ja johtaa neuvotteluja, kunnes puheenjohtaja on valittu.

 

11. Kokouksen

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa kunkin varainhoitovuoden päättymisestä.

 

12. Tapaukset kokouksessa

Yhtiökokouksessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
   
 2. Äänioikeuksien luominen ja hyväksyminen
   
 3. Agenda hyväksyminen
   
 4. Yhden tai kahden tuomarin valinta
   
 5. Tarkastelu, jos kokous on koottu asianmukaisesti
   
 6. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä soveltuvin osin konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
 7. Päätös koskien:
  A) Tuloslaskelman ja taseen ja tarvittaessa konsernitilinpäätöksen ja konsolidoidun tilintarkastuskertomuksen määrittäminen
  B) Yhtiön voiton tai tappion erottaminen taseen mukaan
  C) Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
  D) Hallituksen jäsenten lukumäärän määräytyminen ja kokouksen nimittämien tilintarkastajien lukumäärä
  E) Hallituksen palkkiot ja tilintarkastajat
  F) Hallituksen jäsenten valinta
  G) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
  H) Muut asiat, jotka johtuvat Ruotsin osakeyhtiölain (2005: 551) tai yhtiöjärjestyksen mukaisesta yhtiökokouksesta

 

13. Merkintäetuoikeus

Jos osa B-sarjan on siirretty uudelle omistajalle jolla ei jo ole yhtiön osakkeita, osakkeet viipymättä tarjottava osakkeenomistajille. Jaa uusi omistaja on välittömästi ilmoitettava osuuden siirto yhtiön hallituksen sillä tavalla kuin osakeyhtiölaissa säädetään ( ”etuosto”). Kaikkien A- ja B-sarjan osakkeenomistajat voidaan ratkaista ja vähintään osakkeenomistajat. Tätä lauseketta sovelletaan kaikkiin yritysostoihin.

Hallitus on välittömästi ilmoitettava tarjouksen ostaa jokaiselle hyödyllisiä jolla on tunnettu osoite. Ilmoituksessa on annettava tieto siitä, kuinka kauan hakemusvaatimukset on tehtävä. Vakavaraisuusvaatimukset on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa toimivaltaisesta kotitoimistosta, kuten yllä.

Jos etuosto hakemuksen tekee useampi kuin yksi ratkaisu perusteettomia, kaikki osakkeet mahdollisuuksien, jaetaan henkilöt oikeus niihin suhteessa aiempaan omistusten osakkeista. Jäljellä olevat osakkeet jaetaan yhtiön hallituksen esittämänä arpajaisena.

Jos osake on luovutettu myynnillä, maksun määrä vastaa kauppahintaa. Lunastusta ei lunasteta.

Jos ostaja ja henkilö, joka on pyytänyt lunastaa osakkeet eivät pääse sopimukseen kysymys lunastuksen, henkilö, joka on pyytänyt lunastus muutosta kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnöstä hallituksen. Tällainen riita ratkaisee välimiehet.

Toteutushinta maksetaan yhden (1) kuukauden ajan lunastussummasta määritettiin.

 

14. Tilivuosi

Yhtiön tilikausi kattaa kalenterivuoden.

 


Yhtiöjärjestys hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.4.2017.