Career

Join us in leading the change towards a circular economy.

Head of Business Development – BEWI Norge

Norway Application due: 2021-09-30 Apply

Head of Business Development er en nyopprettet rolle og vil rapportere til administrerende direktør og være en del av ledergruppen for den norske delen av virksomheten. Man vil i denne rollen være sparringspartner for ledelsen og ha ansvar for strategiprosjekter, analyser og M&A aktiviteter i BEWI Norge.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for Business Development i BEWI Norge
 • Definere og utvikle selskapets team/organisasjon innen Business development
 • Lede den norske strategiprosessen i tråd med selskapets overordnede visjon og strategi
 • Definere relevante mål og KPI’s i tråd med selskapets strategi
 • Ha ansvar for å lede strategiske prosjekter
 • Lede lokalt initierte M&A-prosesser i nært samarbeid med konsernet
 • Ha ansvar for analyse og trendovervåkning innen strategiske temaer
 • Ha ansvar for selskapets utvikling på digitalisering og automasjon i et Industri4.0 målbilde

 

Den riktige kandidaten innehar:

 • Flere års erfaring fra lignende rolle innenfor strategi og forretningsutvikling
 • Erfaring fra analysearbeid fra selskaper med kompleks verdikjede
 • Solid økonomi og forretningsforståelse
 • God kjennskap til digitale verktøy og analyseprogrammer
 • Relevant utdanning på MSc nivå eller tilsvarende

 

Industriell erfaring fra tidligere arbeidsforhold vil telle positivt.

Arbeidssted er Trondheim eller Frøya. Oslo eller andre BEWI-lokasjoner kan vurderes som arbeidssted for særlig egnede kandidater. BEWI tilbyr en unik mulighet for å ta en ledende rolle i et selskap i sterk vekst med fokus på bærekraft i alle ledd.

 

Kontakt Visindi AS ved Nils Jørgen Tømmerås, tlf. 971 84 166, Johannes Leknes, 478 44 602. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest via www.visindi.no