BEWI lanserer fiskekasser i EPS med 60% lavere CO2-avtrykk

Sirkulære løsninger

BEWI lanserer fiskekasser i EPS med 60% lavere CO2-avtrykk, basert på gjenvunnet EPS (ekspandert polystyren).

Reduserer klimagassutslippene

«Vi skal tilby våre kunder innovative, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger, hele tiden med et ønske om å operere mest mulig sirkulært. Våre fiskekasser er 100% resirkulerbare – og de resirkuleres. Fiskekassene vi nå introduserer kan bidra til ytterligere reduksjon av klimagassutslipp – både for oss og kundene våre,» sier Stein Inge Liasjø, konserndirektør for BEWIs emballasjevirksomhet.

I 2023 produserte BEWI mer enn 50 millioner fiskekasser. Ved å bruke råvarer basert på gjenvunnet EPS, er det mulig å redusere CO2-utslipp med cirka 1,2 kilo per fiskekasse. Dette betyr at et fiskeforedlingsanlegg med en årlig produksjon på 50 000 tonn fisk kan redusere sine klimagassutslipp med opptil 2,5 millioner kilo CO2 per år.

Mer bruk av gjenvunnet råvare

De nye fiskekassene er del av BEWIs produktlinje GreenLine, en serie av produkter med gjenvunnet materiale og lavere CO2-avtrykk. Ved å ta i bruk massebalanseprinsippet kan BEWI øke bruken av gjenvunnet råvare og tilby kundene et alternativ som reduserer klimagassutslippene.

«GreenLine fiskekasser har de samme produktegenskapene som tradisjonelle EPS kasser, men med lavere miljøbelastning. Kundene trenger ikke endre de etablerte prosessene ved sine anlegg knyttet til håndtering eller logistikk», utdyper Rune Kvilvang, daglig leder for BEWIs norske emballasjevirksomhet.

27 000 tonn brukt EPS

BEWI har investert betydelig i sirkulær kapasitet siden 2018. I fjor samlet konsernet inn rundt 27 000 tonn brukt EPS, blant annet fiskekasser og annen emballasje, til gjenvinning. BEWIs fabrikker er sertifisert av REDcert, en uavhengig tredjepart som overvåker materialstrømmene og massebalanseprinsippet.

«BEWIs integrerte forretningsmodell og brede geografiske tilstedeværelse gjør oss godt posisjonert til å møte etterspørselen etter sirkulære løsninger både i den norske og internasjonale fiskeoppdrettsindustrien. GreenLine fiskekasser lanseres i fem land som del av en europeisk utrulling», avslutter Stein Inge Liasjø.

BEWI har ambisiøse mål for innsamling – og bruk av resirkulert EPS i sine produkter. Lanseringen av fiskekasser basert på gjenvunnet råstoff bringer selskapet nærmere dette målet.

Les mer her

Slik fungerer det:

Trenger du veiledning?

Fortell oss hva du trenger, og vi skreddersyr en løsning for virksomheten din. Kontakt oss i dag for mer informasjon