Produkter och tjänster

Råmaterial

BEWi är Nordens ledande producent av expanderbar polystyren (EPS). Våra BEWi RAW EPS –produkter erbjuder ett omfattande produktsortiment där pärlstorleken varierar från 0,4 mm – 2,5 mm beroende på produkten och kundens behov.

Våra isolerings- och förpackningsprodukter är utvecklade att uppfylla de mest strikta kundkraven vare sig det handlar om en förpackning utvecklad för livsmedelsindustrin eller en konstruktion som kräver utmärkt isoleringsförmåga. Förutom vårt kompetenta säljteam står vårt tekniska kundserviceteam alltid till förfogande för våra kunder.