Obligationslån om 75 miljoner EUR

Den 12 april placerade BEWi framgångsrikt ett seniort säkerställt obligationslån om 75 miljoner EUR inom ett ramverk om 100 miljoner EUR och som förfaller i april 2022. Det nya obligationslånet kommer att dela säkerhet med samma rätt med BEWi:s befintliga säkerställda obligationslån om 550 miljoner SEK som förfaller 2020. Det nya obligationslånet löper med en rörlig ränta om Euribor 3m + 4,75 procent. BEWi avser att notera det nya obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Villkoren för obligationen:

Bond Terms
Prospekt

Finansiell kalender

BEWi tillämpar en 30-dagars tyst period före offentliggörande av sina rapporter

  • 12 juli 2018 – Extra bolagsstämma
  • 30 augusti 2018 – Delårsrapport, apr-jun 2018