Finansiering

BEWiSynbra Group AB har två obligationslån som nämns i listan företagsobligationer på NASDAQ Stockholm. Det första obligationslånet på 550 MSEK emitterades 2017 med en löptid till 2020, medan det andra obligationslånet på 75 miljoner euro utfärdades 2018 med en löptid till 2022. Dessutom har koncernen en kreditfacilitet (RCF) med en gräns på 275 MSEK.

Se mer information här…

Finansiell kalender

BEWiSynbra tillämpar en 30-dagars tyst period före offentliggörande av sina rapporter

  • 28 september 2018 – Extra bolagsstämma
  • 26 oktober 2018 – Delårsrapport, tredje kvartalet 2018