Kommuniké från BEWi Group AB (publ):s extra bolagsstämma

Kommuniké från BEWi Group AB (publ):s extra bolagsstämma

Ladda ner dokument

BEWI Group AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 12 juli 2018 på bolagets huvudkontor i Solna.

Ändring av bolagets namn och antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att genom ändring av bolagets bolagsordning ändra bolagets namn från BEWI Group AB (publ) till BEWiSynbra Group AB (publ). Stämman beslutade vidare att ändra kallelsesätt till bolagsstämma genom att i bolagets bolagsordning införa en bestämmelse som anger att aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Syvertsen, styrelseordförande i BEWI Group AB (publ), Tel: +47 901 87 675

Marie Danielsson, CFO, BEWI Group AB (publ), Tel: +46 70 661 00 47