BEWi villkorar sponsorpengar till idrottsföreningar

BEWi villkorar sponsorpengar till idrottsföreningar

BEWi skriver som första företag under Idrottsbrevet och barns rätt till trygghet i föreningslivet. Sponsringen kommer nu bli villkorad. För att bli sponsrad av BEWi, måste idrottsföreningen från och med den 10:e maj skriva på Treskablinolls och Idrottsbrevets riktlinjer för barns rätt till trygghet och ett föreningsliv fritt från sexuella övergrepp.

– Vi kommer att ställa krav på de föreningar som vi sponsrar och kommer att sponsra i framtiden. Det innebär att de föreningar som vi skriver avtal med samtidigt skriver under på att de följer Idrottsbrevet och dess riktlinjer, säger Martin K Bekken som är CSO på BEWi. Vi vill samtidigt uppmana andra företag att göra samma sak, för barnens skull. Tillsammans gör vi skillnad.

Företaget BEWi tillverkar och säljer plastråvara och produkter för byggbranschen och förpackningsindustrin, men går också i täten med engagemang i organisationer som tar socialt ansvar. Idag, den 10 maj, införs en ny klausul i BEWi:s sponsoravtal, som kommer att ställa tydliga krav.

Sexuellt utnyttjande är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje skolklass som utsatts för sexuella övergrepp. Bakom organisationen Treskablinoll står bland andra höjdhopparlegenden Patrik Sjöberg.

– Vår ambition är att det ska vara noll barn som behöver stå ut med sexuella övergrepp. Det är fortfarande ett problem i vårt samhälle, som jag haft egna erfarenheter av och därför brinner jag extra mycket för denna fråga. Jag kommer att jobba aktivt med Treskablinoll, särskilt med frågor som rör barnsäkerhet inom idrott, menar Patrik Sjöberg.

Idag tar organisationen Treskablinoll ett steg vidare mot nolltoleransen, genom att lansera Idrottsbrevet. Brevet riktar sig mot alla idrottsföreningar i Sverige med en uppmaning om hur de ska arbeta med barns rättigheter samt implementera riktlinjer för barns säkerhet i föreningens verksamhet.

BEWi stödjer Idrottsbrevet och tar aktivt samhällsansvar genom ett beslut avseende företagets sponsringssamarbeten.

BEWi står stadigt på fyra viktiga värdegrunder som är att ta ansvar, vara stolt, hålla hög kvalitet och vara stabil. För att omsätta värdegrunderna i praktiken engagerar sig BEWi i organisationer som gör viktiga sociala arbeten.

Vill du följa BEWi och vårt samhällsansvar hittar du oss här: www.bewi.com, Facebook, Instagram, LinkedIN
Här kan du läsa mer om Idrottsbrevet och Treskablinoll. www.idrottsbrevet.se, www.treskablinoll.se

Eventuella frågor om detta pressmeddelande besvaras av Martin Bekken, CSO BEWi, 073-8100504, martin.bekken@bewisynbra.com