Investerare
Tack för ert stöd!

Vi är överväldigade, fler än väntat ställde upp och visade sitt engagemang. Cykelturen Åby till Varberg präglades av glädje och vilja att hjälpa till. Underbart att Tuvas föräldrar och Patrik Sjöberg deltog. De är aktivt involverade i organisationerna Tuvas dag och Treskablinoll. Snart är det dags för nästa event. Tillsammans kan vi göra skillnad. Hälsningar…

BEWi villkorar sponsorpengar till idrottsföreningar

BEWi skriver som första företag under Idrottsbrevet och barns rätt till trygghet i föreningslivet. Sponsringen kommer nu bli villkorad. För att bli sponsrad av BEWi, måste idrottsföreningen från och med den 10:e maj skriva på Treskablinolls och Idrottsbrevets riktlinjer för barns rätt till trygghet och ett föreningsliv fritt från sexuella övergrepp. – Vi kommer att…

Produktionen är i full gång i Vårgårda

Den 7 april höll vi öppet hus på fabriken i Vårgårda där vi har produktion av Fabricated Foam. Tack alla som kom och gjorde dagen till en härlig fest. Vi hade guidade turer i fabriken, demonstration på hur tillverkningen går till och vi passade på att visa upp andra produkter från BEWi. Fabriken i Vårgårda…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer