BEWi ingår ett avtal om att förvärva Synbra; bedömer förutsättningarna för att emittera ett obligationslån: samt publicerar prel. finansiell information för januari och februari 2018

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – meddelade den 14 februari 2018 sin avsikt att förvärva Synbra Holding B.V. (“Synbra”). BEWi har idag, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out…

Investerare har ingått avtal att teckna sig för nya aktier om totalt 400 MSEK i en riktad nyemission

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – har, via ett helägt dotterbolag i Nederländerna, den 14 februari 2018 ingått ett villkorat avtal med fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners att förvärva Synbra Holding B.V. (“Synbra”). Som tidigare meddelats har BEWi uppdragit åt…

Bokslutskommuniké 2017

20 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017 2017 var ett arbetsfyllt och intensivt år med investeringar, konsolidering av produktion och företagsförvärv, – allt i linje med vår tillväxtstrategi. BEWi blev under året också ett publikt bolag genom emissionen av en företagsobligation som ska finansiera vår tillväxt. Obligationen är noterad på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Det planerade förvärvet…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer