Rik Dobbelaere utsedd till ny verkställande direktör för BEWi

Styrelsen i BEWi Group AB (publ) (”BEWi”) har utsett Rik Dobbelaere till VD för BEWi. Han tillträder omedelbart och efterträder Christian Bekken som tillträder den nya positionen som Director Business Development inom BEWi. Rik Dobbelaere, född 1954, är belgisk medborgare med betydande erfarenhet från ledande befattningar inom globala industrikoncerner. Han kommer senast från positionen som…

BEWi:s förvärv av Synbra slutfört – stärker sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”) har idag slutfört förvärvet av Synbra Holding B.V. (“Synbra”). BEWi, en ledande totalleverantör i Norden av cellplast, och Synbra, en specialist inom cellplast med specialplaster och lösningar för industrin samt hållbara isoleringssystem, med verksamheter i Nordeuropa och Portugal kommer att skapa en ledande leverantör i Europa av cellplast-produkter, med god…

Kallelse till årsstämma i BEWI group AB

Aktieägarna i BEWi Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 11 juni 2018 kl. 14:00 på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer